Szanowni Państwo !

 

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich prosimy

 

o dostosowanie się do następujących wymogów:

 

 

 

1.    Osoby  zajmujące   się   rozdawnictwem   i   odbiorem   żywności w ramach POPŻ/Podprogram 2020  mają zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu między sobą.

 

 

 

2.    Osoby pobierające żywność nie potwierdzają podpisem odbioru żywności, w miejscu podpisu odbiorcy podpisuje się osoba wydająca żywność.

 

 

 

3.    W Punkcie Wydawania Żywności może znajdować się tylko jedna osoba pobierająca żywność,  dwie kolejne  osoby  oczekują  na  zewnątrz z zachowaniem odpowiedniej  odległości  między sobą  - min. 2 m

 

 

 

4.    Żywność powinny odbierać osoby zdrowe.

 

 

 

5.    W punkcie wydawania żywności bezwzględnie obowiązuje maseczka ochronna.

 

 

 

6.    W czasie oczekiwania i odbioru żywności bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny.

 

 

 

7.    W razie niedostosowania się do powyższych zaleceń Punkt Wydawania Żywności może zostać zamknięty.