Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

 

Podprogram 2021 Plus

Czas realizacji: luty 2023 – sierpień 2023 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%): zgodnie z wytycznymi IZ wynosi:

 

1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Z dniem 15 maja 2023 r. uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, które wynosi:

1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020/Podprogram 2021 Plus odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy.

 

Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze:

1) powidła śliwkowe - 0,3 kg,

2) makaron jajeczny świderki - 2 kg,

3) mleko UHT-2 l,

4) szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg,

5) cukier biały - 2 kg,

6) olej rzepakowy - 2 l

Zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021 Plus.

 

Działania w ramach środków towarzyszących finansowane są z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  

W ramach POPŻ 2014-2020/Podprogram 2021 Plus przeprowadzone zostaną działania towarzyszące – programy i warsztaty dietetyczno-kulinarne dotyczące zdrowego żywienia z wykorzystaniem produktów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus, programy edukacyjno-ekonomiczne, z których skorzystają osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

Celem działań towarzyszących jest promowanie zdrowego odżywiania, aktywizacja społeczna, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Osoby uczestniczące w prelekcjach i warsztatach mogą zaznajomić się z zasadami zdrowego odżywiania,  wykorzystania otrzymanych artykułów żywnościowych z w/w programu do przygotowania różnego rodzaju posiłków dla całej rodziny oraz uniknięcia marnowania żywności.

 PKPS informuje, że działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

 
Realizacja działań towarzyszących w Podprogramie 2021 Plus prowadzona będzie również poprzez udostępnianie różnego rodzaju broszur i materiałów drukowanych lub elektronicznych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.

 

Aktualne szczegółowe informacje o planowanych działaniach towarzyszących zamieszczane są na stronie internetowej - www.pkpskrosno.org.pl na plakatach wywieszonych w punktach wydawania żywności oraz w OPS.

 

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, od 24 lutego 2022 r. dopuszczalne jest kwalifikowanie do pomocy żywnościowej obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podprogram 2021 Plus realizowany jest przez następujące jednostki OPL:

 

 

L.p.

Nazwa OPL

Adres i telefon OPL

Punkty wydawania żywności

1.

 

 

Zarząd Miejski PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27 b

38-400 Krosno

tel. 13 43 216 12

ul. Grodzka 45

38-400 Krosno

 

ul. Południowa 3

38-422 Krościenko Wyżne

2.

Zarząd Miejski PKPS Jasło

 

 

 

ul. Kościuszki 45

38-200 Jasło

tel. 13 44 679 76

ul. Baczyńskiego 29

38-200 Jasło

 

Gmina Nowy Żmigród – Domy Ludowe

 

Tarnowiec 211

38-204 Tarnowiec

 

3.

Zarząd Miejski PKPS Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

tel. 17 58 316 76

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

Borowa (ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec)

 

Tuszów Narodowy (ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec)

 

SOKiR Wadowice Dolne 69

Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne

 

4.

Zarząd Miejski PKPS Dębica

ul. Wielopolska 2 39-200 Dębica

tel. 14 67 032 36

ul. Wielopolska 2

39-200 Dębica

5.

Zarząd Rejonowy PKPS  Sanok

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

tel. 13 46 323 43

Miasto i Gmina Sanok

Tyrawa Wołowska

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

 

6.

Zarząd Rejonowy PKPS Zagórz

ul. Piłsudskiego35

 38-540 Zagórz

tel. 13 46 225 33

Miasto i Gmina Zagórz

Gmina Komańcza

ul. 3-go Maja 2

38-540 Zagórz

7.

Zarząd Gminny PKPS Boguchwała

ul. Tkaczowa 134

36-040 Boguchwała

tel. 693 359 890

Lubenia 131

36-042 Lubenia

 

Niebylec 24

38-114 Niebylec

 

 

Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

ul. Św. Marcina/Plac Targowy

38-120 Czudec

8.

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Dukla

ul. Kościuszki 4

38-450 Dukla

tel. 13 43 300 34

ul. Trakt Węgierski 38

38 – 450 Dukla

 

Jaśliska 30

38-485 Jaśliska

9.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Lesko

ul. Parkowa 1

38-600 Lesko

tel. 13 46 966 52

ul. Piłsudskiego 50

38-600 Lesko

 

ul. Bieszczadzka 4

38-606 Baligród

 

Berezka 28 A

38-610 Polańczyk

 

Cisna 58

38-607 Cisna

10.

Zarząd Powiatowy PKPS Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8, 38-450 Stalowa Wola

tel. 15 84 212 04

ul. Energetyków 35

37-450 Stalowa Wola (Pysznica,

Radomyśl nad Sanem)

 

11.

GOPS Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

tel.  13  43 910 02

Gmina Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

12.

GOPS Brzyska

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

tel. 13 44 100 58

Gmina Brzyska

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

13.

GOPS Skołyszyn

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

tel. 13 44 910 26

Gmina Skołyszyn

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

14.

GOPS Dębowiec

 

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

tel. 13 44 130 28

 

 

Gmina Dębowiec

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

15.

GOPS Jedlicze

ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

tel. 13 44 847 58

Gmina Jedlicze

Rynek 6, 38-460 Jedlicze

16.

GOPS Korczyna

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna

tel. 13 43 540 37

Gmina Korczyna-

Dom Ludowy

Kombornia 63

17.

GOPS Miejsce Piastowe

ul. Dworska 14

38-430 M. Piastowe

tel. 13 43 539 57

tel. 519 531 130

Gmina Miejsce Piastowe – Dom Ludowy w Rogach

ul. Ks. Domino 54

38-430 Rogi

18.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Gospodarczych „KOBYLANY”

Kobylany 313

38-462 Kobylany

Gmina Chorkówka

Kobylany 313

38-462 Kobylany

19.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

 

Wiśniowa 262

38-124 Wiśniowa

Gmina Frysztak

Pułanki 34

20.

Stowarzyszenie „GOGOŁÓW BEZ GRANIC”

Gogołów 316

38-131 Gogołów

Gmina Frysztak

Gogołów 1

21.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NAWSIANKI” w Nawsiu Kołaczyckim

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2021Plus w miesiącach marzec - maj 2023 r.

 

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

03.03.2023 r. (godz. 12:00 – 16:00)

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

4

 

40

 

2.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

10.03.2023 r.   (godz. 11:00 – 16:00)

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35      

38-540 Zagórz

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

3.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

20.03.2023 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Gospodarczych „KOBYLANY”

Kobylany 313

38-462 Kobylany

 

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

4.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

24.03.2023 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

Zarząd Rejonowy PKPS

Lesko

ul. Bieszczadzka 4

38-606 Baligród

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                            

 

4

 

40

 

5.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

29.03.2023 r.   (godz. 12:00 – 16:00)

Zarząd Miejski PKPS Dębica

ul. Wielopolska 2

39-200 Dębica

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

6.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

03.04.2023 r.   (godz. 11:00 – 16:00)

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

 38-500 Sanok

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

4

40

 

7.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

05.04.2023 r.   (godz. 11:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35    

 38-540 Zagórz

 

 

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

8.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.04.2023 r.   (godz. 14:00 – 15:00)

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                            

 

4

 

40

 

9.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

14.04.2023 r.   (godz. 12:00 – 16:00)

Zarząd Powiatowy PKPS

Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola    

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

10.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

17.04.2023 r.   (godz. 11:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

  38-500 Sanok

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

11.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

19.04.2023 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

Warsztaty edukacji   ekonomicznej.

4

40

 

12.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

20.04.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Wiśniowa 262

38-124 Wiśniowa

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

13.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

24.04.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Dukla

ul. Kościuszki 4

38-450 Dukla

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

14.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

26.04.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Miejski PKPS     Jasło

ul. Kościuszki 45     38-200 Jasło

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

15.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

28.04.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

GOPS Jedlicze

Rynek 6,

 38-460 Jedlicze

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

16.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

04.05.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

17.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

08.05.2023 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

 

   Chmielnik 50

 

36-016 Chmielnik

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

18.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

09.05.2023 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

 

Lubenia 131

36-042 Lubenia

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

19.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

11.05.2023 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

Zarząd Rejonowy PKPS

Lesko

ul. Piłsudskiego 50

    38-600 Lesko    

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

20.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.05.2023 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

21.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

15.05.2023 r.   (godz. 15:00 – 17:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35      

38-540 Zagórz

 

 

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

3

 

30

 

22.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

16.05.2023 r.   (godz. 11:00 – 14:00)

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                            

 

4

 

40

 

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2021Plus w miesiącach: czerwiec – sierpień  2023 r.

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

01.06.2023 r. (godz. 10:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

3

 

30

 

2.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

05.06.2023 r.   (godz. 11:00 – 13:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

3.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

09.06.2023 r.   (godz. 9:00 – 16:00)

 

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35     

38-540 Zagórz

 

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

40

 

4.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.06.2023 r.   (godz. 14:00 – 16:00)

MOPS Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

3

 

30

 

5.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

14.06.2023 r.   (godz. 12:00 – 16:00)

Zarząd Powiatowy PKPS

Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

6.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

15.06.2023 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

Zarząd Rejonowy PKPS

Lesko

ul. Bieszczadzka 4

 

38-606 Baligród

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

7.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

16.06.2023 r.   (godz. 10:00 – 16:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

4

 

50

 

8.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

19.06.2023 r.   (godz. 8:00 – 11:00)

Zarząd Rejonowy PKPS

Lesko

ul. Piłsudskiego 50

38-600 Lesko

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

9.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

19.06.2023 r.   (godz. 15:00 – 16:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

10.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

05.07.2023 r.   (godz. 8:00 – 10:00)

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

11.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

01.08.2023 r.   (godz. 8:00 – 10:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Warsztaty edukacyjne: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

2

20

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie informuje, że działania towarzyszące zaplanowane na 05.07.2023 r. oraz na 01.08.2023 r. odbędą się w dniu 04.07. 2023 r. od godz. 8.00.

 

 INFORMACJA
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że w czasie dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji POPŻ 2014-2020 mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Krośnie, ul Lewakowskiego 27 B (tel. 13 43 216 12).

 

 

 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji programu FEAD będą aktualizowane na bieżąco.